(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-7234267838353275", enable_page_level_ads: true }); Khuyến Mại Cáp Quang Dành Cho Quán Game Và Doanh Nghiệp Tháng 12/2018 - Lắp Mạng FPT Hà Nội

0962.002.275

Home / Khuyến Mại Cáp Quang Dành Cho Quán Game Và Doanh Nghiệp Tháng 12/2018

Khuyến Mại Cáp Quang Dành Cho Quán Game Và Doanh Nghiệp Tháng 12/2018

FPT TELECOM – NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM

       Gói cước cáp quang Fiber Business

MÔ TẢ DỊCH VỤ Fiber Business
Tốc độ download 35 Mbps
Tốc độ upload 35 Mbps
Cước nguyên giá 1.200.000
Cước khuyến mại (đ/tháng) 800.000
Phí hoà mạng ban đầu(Thanh toán cước hàng tháng) 1.000.000
Trả Trước 6 tháng 4.800.000
Trả Trước 12 tháng 9.600.000
Thiết bị khuyến mại mặc định Modem wifi Quang 4 cổng + Converter

(Bảng báo giá chưa bao gồm 10% VAT)

Khuyến mại cho khách hàng trả trước

  • Trả trước 6 tháng: Miễn phí hoà mạng + Tặng 1/2 tháng cước thứ 7.
  • Trả trước 12 tháng: Miễn phí hoà mạng + Tặng tháng cước thứ 13+14.

====================================================================

                                   Gói cước cáp quang Fiber Play

MÔ TẢ DỊCH VỤ Fiber Play
Tốc độ download 50 Mbps
Tốc độ upload 50 Mbps
Cước nguyên giá 1.500.000
Cước khuyến mại (đ/tháng) 1.500.000
Phí hoà mạng ban đầu(Thanh toán cước hàng tháng) 1.000.000
Trả Trước 6 tháng 9.000.000
Trả Trước 12 tháng 18.000.000
Thiết bị khuyến mại mặc định Modem wifi Quang 4 cổng + Converter

(Bảng báo giá chưa bao gồm 10% VAT)

Khuyến mại cho khách hàng trả trước

  • Trả trước 6 tháng: Miễn phí hoà mạng + Tặng 1/2 cước tháng thứ 7.
  • Trả trước 12 tháng: Miễn phí hoà mạng + Tặng tháng cước thứ 13+ 14.
 

===========================================================

                                   Gói cước cáp quang Fiber Plus

MÔ TẢ DỊCH VỤ Fiber Plus
Tốc độ download 80 Mbps
Tốc độ upload 80 Mbps
Cước nguyên giá 3.000.000
Cước khuyến mại (đ/tháng) 2.000.000
Phí hoà mạng ban đầu(Thanh toán cước hàng tháng) 1.000.000
Trả Trước 6 tháng 12.000.000
Trả Trước 12 tháng 24.000.000
Thiết bị khuyến mại mặc định Modem wifi Quang 4 cổng + Converter

 

(Bảng báo giá chưa bao gồm 10% VAT)

Khuyến mại cho khách hàng trả trước

  • Trả trước 6 tháng: Miễn phí hoà mạng+ Tặng 1/2 cước tháng thứ 7.
  • Trả trước 12 tháng: Miễn phí hoà mạng + Tặng tháng cước thứ 13+ 14.

=========================================================

 Gói cước cáp quang Fiber Public +

MÔ TẢ DỊCH VỤ Fiber Public+
Tốc độ download 50 Mbps
Tốc độ upload 50 Mbps
Cước nguyên giá 2.000.000
Cước khuyến mại (đ/tháng) 1.500.000
Phí hoà mạng ban đầu(Thanh toán cước hàng tháng) 1.000.000
Trả Trước 6 tháng 9.000.000
Trả Trước 12 tháng 18.000.000
Thiết bị khuyến mại mặc định Modem wifi Quang 4 cổng + Converter

 

(Bảng báo giá chưa bao gồm 10% VAT)

Khuyến mại cho khách hàng trả trước

  • Trả trước 6 tháng: Miễn phí hoà mạng + Tặng tháng cước thứ 7.
  • Trả trước 12 tháng: Miễn phí hoà mạng + Tặng tháng cước thứ 13+14.

======================================================

  •  HOTLINE: 0962.002.275-0974.500.403